Naděje v našem konání

Možnosti sebe-podpory, které vidím,

Je to již více než 20 let, co jsem se díky Ajurvedě dostala k vědomému přístupu k životu, ke konceptu převzetí osobní zodpovědnosti za to, jak přemýšlím, mluvím a konám. Přečetla jsem o tom mnoho knih, byla na desítkách seminářů osobního a duchovního rozvoje, povídala si o tom s mnoha moudrými lidmi a žila.

Neříkám, že to je „hračka“ a že to mám ve všech sférách svého života zmáknuté, to opravdu ne, ale jsem ochotná si uvědomovat, že je mnoho věcí, které sama za sebe mohu ovlivňovat. A právě v tom je veliká naděje, kterou bych s Vámi ráda sdílela.

Každý máme, nějaké TY své léty prověřené prostředky, kterými se podporujeme. Pokud si je uvědomíme, dáme jim větší důstojnost, získají na síle. A právě o tom je tento příspěvek. 

Není to boj ani protivení se vyšší vůli, ať si pod tímto slovním spojením představíte cokoliv, z mého pohledu je to podpora života, v naprosté pokoře a respektu ke svobodné vůli všech, kterých se to týká.

V každém okamžiku se rozhodujeme a záleží na nás, v jakém poměru si vybíráme věci z kategorie „zdravý životní styl“ nebo „nezdravý životní“ styl. Zároveň je dobré si uvědomovat, že život není černobílý a pomyslná dělící čára na ilustračním obrázku je iluzí.

Nejde o to žít dokonale, spíš skrze „umění možného“ nacházet „svou“ rovnováhu.

Když jsem o tom přemýšlela, vyplynulo mi následující dělení toho, co pro sebe „dělám“, čím se podporuji.               

"Základní péče" a "Kompenzační mechanizmy"

„Základní péče“ je pro mě strava včetně pitného režimu a základních doplňků, pohyb (v mém případě tanec a procházky), spánkový režim, praktikování vděčnosti, prostor na usebráni se (čas pro sebe), vědomé dýchání a některé další rituály.

„Kompenzační mechanizmy“, jsou pro mě prostředky, kterými vyvažuji nerovnováhy, průběžně vznikající v mém těle, například vlivem stresu, nezvládnutých emocí, uspěchanosti, dietetických prohřešků... Dělím je na preventivní a krizové.

                        Podrobnější rozvedení pojmu "základní péče"

•   Strava a pitný režim – u toho mi jde v zásadě o kvalitu, množství, vyváženost, pravidelnost, způsob úpravy … aby to, čím se podporuji převažovalo nad tím, co mi až tak moc neprospívá. Všichni něco jíme (tedy vyjma brethariánů, ale ty pominu) a je v našich požnostech udělat si laskavost "Jíst ve svůj prospěch".  

•  Pohyb – jako ne příliš sportovní typ, jsem si musela najít ten „svůj“ pohyb, který mi vyhovuje a baví mě. Za mě to je břišní tanec a jsem neskonale šťastná, že ho mám ve svém životě. Baví mě na něm jak to, že jsem díky němu mnohem lépe začala vnímat a ovládat své tělo, tak to lidské tetelení, které máme, když se sejdeme se ženami a vlníme se spolu. 

•  Doplňky – ve formě vitamínů, minerálů, fytonutrientů z bylin … možností je spousta. 

•  Biorezonance s BICOM optima – je technika, která má širokospektrální záběr na podporu člověka.  Znám ji více než 14 let a před 4,5 lety jsem ji začala používat ve své praxi. Od té doby mám za sebou pár set sezení, díky nimž jsem si uvědomila mnohé o souvislostech, které se odehrávají v našich tělech a vnímám možnosti, které biorezonance dává. Umožňuje například vytestování energetických nerovnováh a zátěží, následně s pomocí člověka, který jej obsluhuje umí energeticky posilovat vitalitu, elimininovat patogeny, uvolňovat energetické blokády, harmonizovat energetické toky v meridiánech a jim přiřazených orgánech, posilovat psychiku …. Bicom velice ráda používám i jako pomocníka na uvolňování stresu. 

•  Spánkový režim – spánek beru jako velice podstatný čas, potřebný pro regeneraci. Většinou chodíme spát před 22 hodinou, abychom využili času, kdy se tělo nejlépe regeneruje. (Neumím to přesně vysvětlit, ale četla jsem studie, které souvisely s biorytmy, orgánovými hodinami a tykali se spánkového režimu. Co jsem si zapamatovala bylo, že v této době se nejlépe regenerují nadledvinky. Nadledvinky z bio rezonančního pohledu napomáhají uvolnění napětí, zpracování stresu, zodpovídají za dostatek energie a podporují imunitu.

Na noc v domácnosti vypínám wifi a mobilní telefony nemáme blízko u postelí. Navíc mám doma i v dalších prostorech, kde se vyskytuji „energetické zářiče“ (kameny i technologické přístroje), u kterých věřím, že pomáhají eliminovat disharmonické energetické vlivy typu elektrosmog, wifi a některé už i výše zmiňované 5G záření.

•  Rituály – používám to, co jsem v průběhu let „nasbírala“, například vědomé dýchání, odkyselovací koupele, vnitřní usebrání se (pro někoho relaxace, meditace, spojení se sebou, s věčností), praktikování vděčnosti (za lidi, okolnosti, věci, prožitky, dovednosti, příležitosti …), práce s emocemi a jejich přijetím, čtení, sebe masáž hlavy i masáže odborníků, malování si …   

                 Podrobnější rozvedení pojmu "kompenzační mechanizmy"

  • Preventivní kompenzační mechanizmy praktikuji průběžně tak, že si občas zajdu na masáž, udělám si Bicom, když mi nic vážného není, udělám si zásaditou koupel, zajdu si na konzultaci k duchovní poradkyni (nebo poradci), absolvuji sebe rozvojový seminář...

  • Krizové kompenzační mechanizmy pak označuji procedury, které dělám v obdobích kdy já, nebo syn Daniel (9 let) onemocníme, nebo se dějí nepříjemnosti a já vnímám, že je potřeba zvýšit podporu celého svého systému. Bicom působení v těchto případech zintenzivňuji a cílím podle potřeby, přidávám doplňky a byliny, které běžně nepoužívám, případně zvyšuji množství těch, co používám v základu. V otázkách stravy se snažím o „čistotu“ což v mém pojetí je vynechání sladkého, kořeněného, dráždivého ... (dalo by se říct doporučení uváděná při odkyselování organizmu – např v blogu https://www.akademiezmeny.cz/blog/odkyselovani/214 ) … Intenzivněji si uvědomuji sílu dechu, směřování pozornosti do oslabených míst. Používám nahřáté solné polštážky na ledviny. Snažím se rozpomenout se na okolnosti, které vedly k mému oslabení (například tláskání, stres, vztek a jiné nezpracované emoce … ),  pochopit je, zpracovat a vzít si z nich ponaučení  U kompenzačních mechanizmů používám jak osvědčené prostředky ze svých zdrojů, tak pomoci přátel a odborníků zvenčí.

Dalo by se to shrnout následovně, nesedím se založenýma rukama, v rámci svého života dělám věci, které by někdo nazval „aktivním životním stylem“.

Dýchání, praktikování vděčnosti, vybírání si energeticky posilujících jídel, používání doplňků, pití čisté (filtrované) vody, procházky na čerstvém vzduchu, pohyb, dostatek spánku a odpočinku, čas na usebrání se … jsou všechno věci, které si může dovolit a zvládne skoro každý.

Pokud se uvědomíme, rozpomeneme se, že v běžných činnostech může být například záměr, nebo vděčnost, jsme zase o krok dál. 

Prakticky to může vypadat například tak,

  • že si párkrát v průběhu dne při svém nádechu řekneme: „Děkuji ti za novou energii, tvou podporu, čerstvost …“  a při výdechu: „Děkuji ti, že mě zbavuješ starého, nepotřebného, že mě čistíš …“

  • že si při jídle, pití můžeme uvědomit věčnost za dary přírody, práci zemědělců, dostatek, podporu, živiny, za energii, kterou Vám potrava přináší ...

  • že když u sebe zaregistrujeme stres, napětí, vztek, smutek, úzkost a jiné „nepříjemnosti“, tak se na chvíli zastavíme, začneme dýchat a třeba se zeptáte sami sebe: „Je v tomto stavu pro mě nějaké poselství?“ a pak s tím co přijde sami, nebo s pomocí nějakých průvodců popracujeme (osobně na přijetí emocí používám „proces scelování“)

  • že si uvědomíme sílu lidské propojenosti, když s lidmi kolem Vás prožijeme „obyčejné“ hezké okamžiky, velké věci, když si vzájemně vypomůžeme

  • že uznáme svou vnitřní moudrost a poděkujeme za ni (nejlépe si ji uvědomíme, když si najdeme čas být sami se sebou a něco nám dojde)

  • že se půjdeme projít a budeme při té procházce mít oči otevřené, vnímat krásu přírody kolem sebe a cítit, že jsme součástí

  • že si půjdeme zacvičit, zatančit a necháme se naplnit radostí z pohybu, vděčností za to, že můžeme

To bylo něco z mého úhlu pohledu. 

A co Vy, co už teď pro sebe děláte? 

Co máte jako „základní péči“, jaké máte „kompenzační mechanizmy“?  

Oceňte to vše, oceňte sami sebe za to, co pro sebe děláte. 

Takovýto přístup není samozřejmost, většina lidí je stále ještě v rolích obětí. Poděkujte sami sobě. Pochvalte se. A uvědomujte si, že v tomto vědomém konání je NADĚJE, naše síla, naše možnost podporovat svůj systém, svoji odolnost, svoji imunitu.   

Má to smysl. 

Každý z nás máme velikou vnitřní sílu a můžeme ji podpořit svou pozorností. 

Všem nám přeji trpělivost, moudrost a příznivé okolnosti v našich životech.

Opatrujte se, podporujte se a ať je vám dobře na světě.                  
                                                                                  Karla

   
  Sepsáno 5.5.2020 pro podporu lidí, se kterými jsem ve spojení.

       

PS: Ze své zkušenosti vnímám, že různí lidé dokáží přijímat různé části toho, co pro sebe dělám. Jsou i lidé, kteří souzní se všemi, ale těch není až zase tak moc. Proto jestli vám můžu poradit, nedělejte si těžkou hlavu, že to třeba někdo z vašeho okolí vnímá jinak, případně že znevažují vaši snahu.

Děláte to pro sebe a pokud okolí neznásilňujete, aby přemýšleli a dělali to samé jako vy, tak věřím, že můžete koexistovat. Možná se jim to časem i zalíbí.